Candie Store số 09 Hàng Bún - Quận Ba Đình - TP.Hà Nội YM: vs_candie Điện thoại : 043.923.4153